Ook voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte geldt dat de aanmeldingsprocedure van de school leidend is. Het is raadzaam om voor het aanmelden de schoolgids van de betreffende school goed door te lezen. Nadat de ouders hun kind schriftelijk hebben aangemeld, kan de zorgplicht ingaan. Hiervoor moet wel zijn voldaan aan de onderstaande voorwaarden:

  • Er is plaatsruimte op de school van aanmelding (de school is niet vol).
  • Ouders respecteren de grondslag van de school.
  • Voor Voortgezet Onderwijs: de leerling moet voldoen aan het Inrichtingsbesluit, dat wil zeggen dat er uitzicht moet zijn op het behalen van een diploma. Dit betekent dat een leerling met een vmbo-ad¬≠vies niet toelaatbaar is tot het vwo.
  • Het gaat om een leerling die extra ondersteuning nodig heeft.
  • Ouders moeten bij de aanmelding aangeven dat ze vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft.
  • Bij aanmelding op meerdere scholen moeten ouders doorgeven bij welke school hun kind nog meer is aangemeld. Dan is het aan de scholen of het Samenwerkingsverband om aan te geven hoe ze hiermee omgaan: Optie a: de scholen vragen, eventueel via het Samenwerkingsverband, aan de ouders welke school hun voorkeur heeft. Deze school krijgt de zorgplicht als dat nodig is.
  • Optie b: centrale aanmelding via het Samenwerkingsverband. De school die ouders als eerste voorkeur opgeven, heeft de zorgplicht als dat nodig is. Als ouders bij scholen van verschillende Samenwerkingsverbanden aanmelden, kan na overleg met de ouders 1 school worden aange¬≠wezen de zorgplicht krijgt als dat nodig is.

De termijn om een passende plek voor een leerling te vinden, gaat in vanaf het moment dat de school de aanmelding heeft ontvangen. Dat is doorgaans op de datum dat de ouders het aanmeldingsformulier hebben ingevuld. De school kan dit bijvoorbeeld in een ontvangstbevestiging aangeven. Vervolgens heeft de school 6 weken de tijd om een passende plek te vinden. Dit zijn gewone weken, geen schoolweken. Eventueel kan deze termijn met 4 weken worden verlengd.

* Verplicht veld