Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring

Als u ervaart dat de ondersteuning die uw school kan bieden niet (langer) toereikend is voor de leerling, en deze ondersteuning ook niet geboden kan worden binnen een andere VO-school of De Delta, dan kan deze leerling in aanmerking komen voor intensieve ondersteuning op een VSO-school.

Met de invoering van Passend Onderwijs hebben alle leerlingen die worden verwezen naar het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs cluster 3 of 4 een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig, afgegeven door een Samenwerkingsverband. De cluster 3 en 4 scholen kunnen vanaf die datum leerlingen alleen nog maar inschrijven met een TLV.

Wie vraagt aan en wie verstrekt

Richtlijnen toelaatbaarheid Voortgezet Speciaal Onderwijs oktober 2019

* Verplicht veld