Binnen het samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 werken 12 schoolbesturen, met totaal 26 vestigingen voor voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs, samen aan een gezamenlijke ondersteuningsstructuur voor 15.500 leerlingen. Binnen deze structuur heeft De Delta opdracht gekregen om onderwijs en ondersteuning te verlenen aan leerlingen die dreigen uit te vallen in het reguliere onderwijs. De veelzijdige rol die De Delta speelt ligt op verschillende vlakken en is er steeds op gericht om leerlingen (opnieuw) kansrijk te maken in een onderwijstraject.

De Delta biedt de extra ondersteuning voor het regulier voortgezet onderwijs in een aantal trajecten aan. Het betreft de (tijdelijke) extra ondersteuning op basis van het ontwikkelingsperspectief (OPP) waarbij de vereiste ondersteuning, de mogelijkheden van het schoolondersteuningsprofiel van de VO school overstijgt.

Het betreft de volgende trajecten:

Korte trajecten: (maximaal 1 jaar)

 1. Voor leerlingen die dreigen uit te vallen binnen het VMBO, HAVO, VWO of Gymnasium; Terugkeer: Al tijdens het verblijf op De Delta wordt gewerkt aan een optimale terugkeer naar de school.
 2. Toeleiding naar het MBO via de entree opleiding. Voor leerlingen die:
  • 15 jaar of ouder zijn en minimaal de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs hebben doorlopen.
  • Vast lopen op het aangeboden leer werk traject (LWT)/voorbereidend MBO traject op hun eigen school.
 3. Toestemming hebben van de leerplichtambtenaar om deel te nemen aan dit traject.
 4. Symbiose leerlingen: Leerlingen in het laatste jaar van het VMBO dreigen geen diploma te halen vanwege achterblijven van de theorie, praktijk lukt wel. Leerlingen volgen praktijklessen op het VMBO ( stamschool). De theorie ( gekoppeld aan extra ondersteuning bijv gedragsmatig) op de Delta. Leerlingen komen afhankelijk van het praktijkprogramma van het VMBO 2 dagen naar De Delta.
 5. Zij instroom 2e jaar onderbouw: Voor leerlingen die vastlopen in het VO of voor leerlingen die opstromen uit het (V)SO met leerachterstanden en sociaal emotionele problematiek waarvoor een ondersteuningsniveau nodig is dat door de reguliere VO school (nog) niet kan worden geboden.

Lange trajecten: (maximaal 2 jaar)

 1. Het onder instroomtraject onderbouw: Voor leerlingen die de overstap van (S)BaO naar de eerste klas van het VO moeten maken met leerachterstanden en sociaal emotionele problematiek waarvoor een ondersteuningsniveau nodig is dat door de reguliere VO school niet kan worden geboden.
 2. Het zij-instroomtraject bovenbouw: Voor leerlingen die met leerachterstanden en sociaal emotionele problematiek die dreigen vast te lopen in de bovenbouw van het VMBO waarvoor een ondersteuningsniveau nodig is dat door de reguliere VO school niet kan worden geboden.

Meer informatie over De Delta kunt u vinden op www.swvdedelta.nl.

* Verplicht veld