Samenwerkingsverbanden zijn verplicht om in hun ondersteuningsplan voor alle samenwerkende scholen de ‘basisondersteuning’ te benoemen. Basisondersteuning is ondersteuning die iedere school in het samenwerkingsverband kan bieden. In ieder samenwerkingsverband maken de scholen afspraken met elkaar over de manier waarop ze de ondersteuning verzorgen. Bijvoorbeeld hoe ze lesgeven aan leerlingen met een lagere of juist hogere intelligentie dan gemiddeld. En hoe ze zorgen dat scholen toegankelijk zijn voor kinderen met een beperking. Ook maken de scholen binnen een samenwerkingsverband afspraken over veiligheid op school, preventiemaatregelen, inzet van (school) maatschappelijk werk, eventuele medische handelingen in de klas en samenwerking met bijvoorbeeld gemeenten en jeugdzorg. Dit valt allemaal onder de basisondersteuning. Het vaststellen van de basisondersteuning binnen een samenwerkingsverband is niet vrijblijvend: alle scholen moeten deze ondersteuning op school kunnen bieden.

De basisondersteuning:

  1. 1. De school heeft zicht op de leerontwikkeling van alle leerlingen en werkt opbrengstgericht.
  2. 2. De school werkt handelingsgericht en versterkt de handelingsbekwaamheid en competenties van haar personeel.
  3. 3. De school heeft een positief pedagogisch klimaat en is fysiek en sociaal veilig voor leerlingen en docenten.
  4. 4. De school neemt leerlingen zorgvuldig aan en draagt leerlingen zorgvuldig over.
  5. 5. De school werkt samen met partners aan een effectieve ondersteuningsstructuur.
  6. 7. De school stelt jaarlijks de effectiviteit van de ondersteuning en begeleiding vast.
  7. 8. De school heeft een ondersteuningsprofiel dat is opgenomen in het schoolplan.

* Verplicht veld