Ouders zijn onze partners in Passend Onderwijs

Een goede samenwerking tussen school en ouders is van groot belang. Vooral als er zorgen zijn en een leerling extra hulp of ondersteuning nodig heeft. Het samenwerkingsverband stimuleert dat ouders vanaf het begin worden betrokken bij het onderwijs en de ondersteuning van hun kind, niet pas als er problemen zijn. Hoe we deze rechten in dit samenwerkingsverband hebben geregeld, vind u hieronder.

Invloed op de ondersteuning voor uw kind

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, is de school wettelijk verplicht om een ontwikkelingsperspectief op te stellen. De leerling en ouders hebben inspraak in de invulling van het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Ouders kunnen voor een second opinion over het ontwikkelingsperspectief contact opnemen met het Loket Passend Onderwijs. Meer over de ondersteuning die de scholen binnen het samenwerkingsverband bieden leest onder de knop schoolkeuze bovenaan deze site.

Inspraak op het beleid van de school en van het Samenwerkingsverband

Elke school moet een schoolondersteuningsprofiel opstellen en vaststellen. De medezeggenschapsraad van de school heeft adviesbevoegdheid op dit ondersteuningsprofiel. Het samenwerkingsverband stelt iedere 4 jaar een ondersteuningsplan op. De ouders hebben invloed op het beleid via de ondersteuningsplanraad (OPR).

Onderwijsconsulenten

Door de overheid zijn extra middelen vrijgemaakt om het werk van de onderwijsconsulenten uit te breiden. Onderwijsconsulenten bemiddelen tussen ouders en school. Het zijn onafhankelijke deskundigen waar ouders en scholen kosteloos een beroep op kunnen doen als zij een conflict hebben over schoolplaatsing, verwijdering of het ontwikkelingsperspectief. Het gaat hierbij om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Landelijke geschillencommissie

Indien de bemiddeling van een onderwijsconsulent ook geen uitkomst biedt kunnen ouders de landelijke geschillencommissie inschakelen. Er is één landelijke geschillencommissie (voor po, (v)so en vo gezamenlijk) geformeerd. Deze commissie oordeelt bij meningsverschillen over toelating of verwijdering van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en over het ontwikkelingsperspectief.  De commissie bestaat uit deskundigen en doet binnen tien weken uitspraak als een geschil wordt voorgelegd. Bij haar oordeel houdt de commissie rekening met het schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan. Ouders kunnen, net als nu, bij geschillen over toelating en verwijdering bezwaar maken bij de school, de Commissie Gelijke Behandeling inschakelen en beroep aantekenen bij de rechter. Mocht de ouder na een uitspraak van de geschillencommissie alsnog naar de rechter stappen, dan neemt de rechter het oordeel van de geschillencommissie mee bij de afweging.

Onderwijsgeschillen

Bij Onderwijsgeschillen (http://www.onderwijsgeschillen.nl/ ) zijn verschillende klachten- of geschillencommissies ondergebracht waar u als ouder terecht kunt. Bijvoorbeeld geschillencommissies in het kader van Passend Onderwijs.
Als u vragen heeft over het indienen van een klacht of het voorleggen van een geschil, kunt u telefonisch of per mail contact opnemen.
Telefoon: 030 - 280 95 90
Email:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

* Verplicht veld