Organogram

Het organogram toont u via een schematisch overzicht onze organisatiestructuur. Tevens laat het zien hoe de juridische rechtsvorm van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 is vastgesteld.

 

* Verplicht veld