Jaarverslag 17-18Art. 4a van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) regelt het instellen van de OndersteuningsPlanRaad (OPR). In de OPR zitten personeelsleden en ouders/leerlingen van de scholen binnen het Samenwerkingsverband. De taak van de OPR is om met het bestuur van het samenwerkingsverband overleg te voeren over de beleidskeuzes die in het ondersteuningsplan worden vastgelegd. Dit instemmingsrecht van de OPR is vastgelegd in art. 14a Wms.
De voorzitter van de OPR is mevrouw L. van der Zwaan, docente Vlietlandcollege.

Op 12 december 2013 is de OndersteuningsPlanRaad (OPR) opgericht.

Op 30 januari 2014 heeft de OndersteuningsPlanRaad ingestemd met het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801

Op 9 mei 2016 heeft de OndersteuningsPlanRaad ingestemd met het Ondersteuningsplan 2016-2020 van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801.

 

 

Notulen 8 oktober 2015

Notulen 21 januari 2016

Notulen 24 maart 2016

Notulen 9 mei 2016

Notulen 6 december 2016

Notulen 20 april 2017

Notulen 20 juni 2017

Notulen 28 november 2017

Notulen 30 januari 2018

Notulen 26 juni 2018

Jaarverslag 17-18

* Verplicht veld