Missie en visie

Onze overtuiging is dat, na thuis, de school het vertrekpunt is als het gaat om de toekomst van de jongere. Elke jongere heeft recht op onderwijs en ondersteuning op het niveau dat past bij aanleg en mogelijkheden. Goede scholen met aantrekkelijk onderwijs en aandacht voor de leerling maken het verschil. Vanuit deze gedachte formuleren wij onze visie:

In ons Samenwerkingsverband is aandacht voor elke jongere. Elke school die aangesloten is bij het Samenwerkingsverband gaat uit van de talenten en mogelijkheden van de leerlingen en zoekt hierbij actief naar een passend aanbod voor haar leerlingen. Gezamenlijk hebben de scholen een antwoord op de onderwijs en ondersteuningsvragen in onze regio.

* Verplicht veld