Adviescommissie toelaatbaarheid VSO

Voordat het samenwerkingsverband een besluit kan nemen over de toelaatbaarheidsverklaring tot het voortgezet speciaal onderwijs cluster 3 en 4, moeten deskundigen advies geven: de Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT). De commissie vergadert op regelmatige basis, de data zijn te vinden op deze site onder nieuws>agenda. De commissie bestaat uit:

  • Mw. M. Swart: voorzitter
  • Mw. M. van Leeuwen: gedragswetenschapper; lid
  • Dhr. E. Beers: coördinator loket passend onderwijs; lid
  • Mevr. H. Tromp: secretaris

  Landelijke bezwaar-adviescommissie TLV

  ACT toelaatbaarheid: De reglementen

 


Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring

Als u ervaart dat de ondersteuning die uw school kan bieden niet (langer) toereikend is voor de leerling, en deze ondersteuning ook niet geboden kan worden binnen een andere VO-school of De Delta, dan kan deze leerling in aanmerking komen voor intensieve ondersteuning op een VSO-school.

Met de invoering van Passend Onderwijs hebben alle leerlingen die worden verwezen naar het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs cluster 3 of 4 een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig, afgegeven door een Samenwerkingsverband. De cluster 3 en 4 scholen kunnen vanaf die datum leerlingen alleen nog maar inschrijven met een TLV.

Wie vraagt aan en wie verstrekt

Richtlijnen Toelaatbaarheid VSO oktober 2019

Presentatie ACT aanvraag preadviezen en TLV september 2019  


Toelaatbaarheid VSO cluster 1 en 2

Cluster 1 van het (Voortgezet) Speciaal onderwijs is bedoeld voor blinde en slechtziende leerlingen. Cluster 2 voor auditief gehandicapte kinderen of kinderen met ernstige spraak- of taalmoeilijkheden. Hebt u uw kind aangemeld bij een instelling voor cluster 1 of 2, dan geldt een andere procedure.

Regeling cluster 2


Voortgezet Speciaal Onderwijs

Met de invoering van Passend Onderwijs hebben alle leerlingen die worden verwezen naar het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs cluster 3 of 4 een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig, afgegeven door het Samenwerkingsverband. De cluster 3 en 4 scholen kunnen vanaf die datum leerlingen alleen nog maar inschrijven met een TLV.

U kunt de cluster 3 en 4 scholen binnen het Samenwerkingsverband hier vinden

* Verplicht veld