Voor het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 is het van belang dat er goede afspraken worden gemaakt als leerlingen vanuit het primair onderwijs instromen op onze scholen. We willen vroegtijdig weten wat de precieze mogelijkheden van de leerlingen zijn omdat we willen voorkomen dat leerlingen vastlopen. We maken daarom afspraken over de afstemming rond het gebruik van toetsen, aanvullend onderzoek en het onderwijskundig rapport.

Voor het schooljaar 2017-2018 melden basisscholen leerlingen aan voor het PO-VO traject bij het Samenwerkingsverband. Dit zijn over het algemeen leerlingen die in aanmerking komen voor Praktijkonderwijs of De Delta. 

VMBO-scholen bepalen mede op advies van de basisschool of de leerling in aanmerking komt voor leerwegondersteuning.
De drie VMBO-scholen die LWOO bieden:
- VMBO Boerhaavelaan
- Da Vinci College Lammenschans
- Wellant College Oegstgeest


Voor meer uitgebreide informatie: zie onderstaande nota "Nieuwe werkwijze ondersteuning in het kader van LWOO en praktijkonderwijs". Hierin is ook het tijdpad voor het PO-VO-traject opgenomen.

Leerlingen waarvan verwacht wordt dat ze in aanmerking komen voor het VSO of die de overstap maken vanuit het SO naar het VO/VSO, worden aangemeld voor het overstaptraject VSO. (Zie menu  'Toelaatbaarheid VSO')

Op grond van de afgenomen testen en toetsen buigt een adviescommissie zich over de resultaten. Deze adviescommissie bestaat uit deskundigen vanuit het Loket Passend Onderwijs. Deze adviescommissie stelt een pré-advies op. Zij bespreekt dit advies met de basisscholen. De basisscholen geven uiteindelijk het advies aan de ouders. Indien wenselijk kunnen basisscholen mondeling uitleg krijgen over het pré-advies.

 

Werkwijze ondersteuning in het kader van LWOO en praktijkonderwijs

Werkwijze ondersteuning LWOO en PrO

 

Instructie OT

Handleiding voor het Voortgezet Onderwijs

Handleiding voor het Basisonderwijs

Handleiding OSO in OT

Handleiding OSO instellen

 
Informatiebijeenkomst PO-VO 11 september 2019

 Opening

 Leerwegondersteunend onderwijs Wellant College

 PO-VO traject screening route VSO

 Presentatie LWOO Da Vinci College Lammenschans

 Presentatie LWOO VMBO Boerhaave

 Presentatie Ondersteuning De Delta

* Verplicht veld