Het Samenwerkingsverband geeft scholen de ruimte om zelf initiatieven te ontplooien voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Voorwaarden bij deze initiatieven zijn:

  • leerlingen kunnen door dit arrangement op de school onderwijs blijven volgen
  • de gevraagde ondersteuning gaat de basisondersteuning en de geboden ondersteuning op de school te boven
  • er wordt een plan van aanpak opgesteld waarin de doelen smart geformuleerd worden
* Verplicht veld