De overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs kent veel variaties, zeker voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Maar ook de overstap van de ene school voor voortgezet onderwijs naar de andere; of van voortgezet naar voortgezet speciaal onderwijs.kent verschillende vormen.

In onderstaand document hebben we de aanmeldingsprocedure beschreven evenals het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften.

  1. PO-VO (regulier)
  2. VMBO-LWWO
  3. Aanmelding School voor Praktijkonderwijs
  4. Aanmelding de Delta
  5. Overstap van speciaal naar regulier onderwijs
  6. Overstap van speciaal primair naar speciaal voortgezet onderwijs
  7. Overstap van primair speciaal onderwijs naar voortgezet speciaal onderwijs

  Overstapmomenten

  Overstapmomenten (Powerpoint)

* Verplicht veld