Procedure aanmelding Loket Passend Onderwijs voor scholen van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801.

Alle consulten en aanvragen van arrangementen waar het SWV & LPO bij betrokken zijn, worden gedaan middels één digitaal systeem; 1-loket-module in Onderwijs Transparant. Het OPP staat hierbij centraal.

Consultatie

Een aanmelding gebeurt middels het aanvragen van een consult in Onderwijs Transparant. Er zijn twee mogelijkheden:

  • Consultatie korte hulpvraag in de 1-loket-module met relevante informatie als bijlage
  • Onderzoek en advies in de 1-loket-module met de vragenlijst LPO en OPP als bijlage

Aanmeldingen voor De Delta

  • De aanmeldingen voor de zij-instroom van De Delta moeten voorzien zijn van een pré-advies van het Loket Passend Onderwijs. De aanvragende school stelt een OPP op.
  • De aanmeldingen voor de onderinstroom van De Delta moeten voorzien zijn van een advies VMBO (-LWOO) screening van de adviescommissie PO-VO traject. De aanvragende VMBO school doet een aanvraag in de 1-loket-module, waarbij het OPP centraal staat.

Voor een aanmelding bij De Delta is altijd een consult en pré-advies van het Loket Passend Onderwijs nodig. Als het Loket een pré-advies heeft afgegeven dient u een arrangement aan te vragen in de 1-loket-module. Voor verdere informatie verwijzen we naar aanvragen arrangementen.

 

 Aanmeldingsformulier Loket Passend Onderwijs

Toestemmingsformulier aanmelding Loket Passend Onderwijs

 

* Verplicht veld