Voortijdig School Verlaten-conferentie Zuid-Holland Noord

Warme overdracht PO-VO Leiden 2015

De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van kinderen. Zowel de invoering van passend onderwijs als de nieuwe regelgeving rondom de overgang van primair naar voortgezet onderwijs  vragen opnieuw extra aandacht voor deze overgang. In de regio Leiden wordt al langere tijd gewerkt aan continue verbetering van de overgangsprocedure PO-VO.

Buitenkans : de entreeopleiding bij de Delta. Dankzij een convenant met ROC Leiden biedt de Delta nu een officiële Entree Opleiding aan. Deze opleiding is bedoeld voor jongeren die zijn vastgelopen in het reguliere voortgezet onderwijs. Via het Loket Passend Onderwijs en een Ontwikkelingsperspectief (OPP) kunnen deze jongens en meisjes met een minimum leeftijd van 15 jaar deze Entree Opleiding volgen waarmee ze, na het behalen van het diploma, op MBO niveau 2 kunnen instromen. 

* Verplicht veld
Maart 2020
Z M D W D V Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31