Gedragswerk. In het vorige schooljaar voerde onderzoeksbureau Oberon een evaluatie uit van project Gedragswerk. Uit dit rapport: "Alles overziend kunnen we concluderen dat er een positieve waardering voor de inzet van Gedragswerk bestaat. De interventies die zijn gericht op het terugdringen en voorkomen van thuiszitters worden als zinvol ervaren. Ook levert de inzet van Gedragswerk volgens betrokkenen goede resultaten op." Lees hier de volledige rapportage

Voortijdig School Verlaten-conferentie Zuid-Holland Noord

Warme overdracht PO-VO Leiden 2015

De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van kinderen. Zowel de invoering van passend onderwijs als de nieuwe regelgeving rondom de overgang van primair naar voortgezet onderwijs  vragen opnieuw extra aandacht voor deze overgang. In de regio Leiden wordt al langere tijd gewerkt aan continue verbetering van de overgangsprocedure PO-VO.

* Verplicht veld
Juli 2020
Z M D W D V Z
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31