Ik zie een nieuw kind

Als ouder van een kind met een ondersteuningsbehoefte zit je soms met je handen in het haar. Want, welke school is in staat mijn kind de meest passende ondersteuning te bieden? Ellen en haar man kozen voor hun kind uiteindelijk, na een lang traject met toetsen en onderzoeken, voor leerwegondersteunend onderwijs op De Delta. Dat bleek precies de goede plek. “Ik zie een nieuw kind”, zegt Ellen.

In groep 5 van de reguliere basisschool signaleerden Ellen en haar man dat hun kind onder de maat presteerde. Op vakanties en thuis maakte het een pientere indruk. De prestaties op school wezen anders uit. Uit een test bleek dat hun kind enkelvoudig dyslectisch was met een IQ van 120. Dankzij een training ging het spellingniveau aanzienlijk omhoog. Het lezen bleef lastig. “Het idee bleef bij ons wel bestaan dat ons kind een stuk pienterder was dan de resultaten op school uitwezen. Maar je kunt niet alles onderzoeken, een kind heeft ook rust nodig. Bovendien ging het in groep 8 al beter. Daar mocht ons kind zijn eigen tempo bepalen. Dat zorgde voor meer rust.”

Ambulatorium

Na groep 8 moesten Ellen en haar man met hun zoon een school voor voortgezet onderwijs kiezen. Da Vinci was de favoriete school van hun kind. Ondertussen werd er onderzoek bij hem gedaan om te bepalen of hij in aanmerking kwam voor LWOO (Leerweg Ondersteunend Onderwijs). “Hieruit kwam een uitslag waar we onze zoon niet helemaal in herkenden. Uit het onderzoek kwam een IQ van 60. Daarbij kwam het advies te kiezen voor een school voor praktijkonderwijs. Het bleek echter dat de testen werden afgenomen  onder voor hem allerlei belemmerende factoren, zoals veel schriftelijke toetsen met leesopdrachten. In een onbekende omgeving en met een groep kinderen die hij niet kende.” Ondertussen liep een door de ouders aangevraagd onderzoek bij Het Ambulatorium van de Universiteit Leiden. Dat is een academisch centrum, gespecialiseerd in onderzoek, diagnose en hulp aan volwassenen, kinderen (4-18 jaar) en hun ouders of voor het kind belangrijke andere personen. Onze signalering dat het best een pienter kind was, bleek juist. Hun diagnose was PDD-NOS.

Samenwerkingsverband

De uitkomsten van het Ambulatorium onderschreven de bevindingen van de ouders. Voor zijn dyslexie kan het kind gebruik maken van de Kurzweil methode. Verder heeft hij thuis een daisyspeler waarop delen van leerboeken worden voorgelezen. Het kind heeft nog een aantal andere ondersteuningsbehoeften. Het Da Vinci gaf aan dat de Delta een goed alternatief zou zijn. De Delta is de bovenschoolse voorziening van het samenwerkingsverband. Op De Delta kunnen leerlingen worden geplaatst die niet voldoende hebben aan de ondersteuningsmogelijkheden van de reguliere scholen. De Delta biedt extra ondersteuning op leergebieden en op sociaal emotioneel gebied.

Prima plek

“De Delta blijkt voor ons kind een prima plek. Hij volgt het onderwijs in zijn eigen tempo. Hij heeft succeservaringen, haalt goede cijfers. Er wordt altijd verteld wat het doel is waar naar toe gewerkt wordt. Dat biedt houvast en zekerheid. Op De Delta werken ze verder met ‘De Opvanggroep’. Dat betekent dat kinderen die daar behoefte aan hebben vier keer in de week twee uur geen reguliere maar andere lessen volgen als techniek of sport. Het is bedoeld om even uit de vaste leeromgeving te stappen om even te ontspannen. Wij zien als ouders een “nieuw” kind. Hij deed bijvoorbeeld niet zo aan vriendschappen, nam geen initiatieven. Nu neemt hij vriendjes mee naar huis of gaat samen met andere kinderen tussen de middag een broodje eten. Ons kind is socialer en gelukkiger geworden.”

 

 

 

 

 

* Verplicht veld
April 2020
Z M D W D V Z
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30