Passend Onderwijs onderdeel Leidse aanpak

De Leidse aanpak voor Talentontwikkeling is een samenwerking van gemeente, scholen en andere partners in de stad. Het gezamenlijke doel is te komen tot een toonaangevende, wetenschappelijk onderbouwde aanpak om talenten tot bloei te laten komen, zodat ze met succes hun weg binnen het onderwijs kunnen volgen.

 

In een in december vorig jaar ondertekende intentieverklaring geven vertegenwoordigers van vrijwel alle besturen van Primair en Voortgezet Onderwijs in Leiden, plus de Samenwerkingsverbanden Primair en Voortgezet Onderwijs, aan samen te gaan werken. Dit doen zij in een ketengerichte aanpak voor het ontwikkelen van talenten van (hoog)begaafde kinderen en adolescenten en het zo veel mogelijk voorkomen van risico’s voor onder prestatie.

Passend Onderwijs vormt een belangrijk onderdeel van de Leidse aanpak. In de nieuwe wet Passend Onderwijs die op 1 augustus 2014 van kracht werd, wordt apart aandacht besteed aan passend onderwijs voor begaafde kinderen. In een kamerbrief Passend Onderwijs en hoogbegaafdheid heeft staatssecretaris Dekker uitgewerkt hoe de verantwoordelijkheid voor dit onderwijs bij het PO en het VO is geregeld.

De financiële middelen hiervoor gaan naar de Samenwerkingsverbanden, die de agenda over de realisatie van dit onderwijs voeren. De focus in de Leidse aanpak ligt op begaafde leerlingen met risico voor onderpresteren, inclusief hoogbegaafde leerlingen. Daarom is met de beide Samenwerkingsverbanden afgesproken, en in de Intentieverklaring opgenomen, de agenda voor de Leidse aanpak in het PO en VO grotendeels via de Samenwerkingsverbanden te voeren en daar op thema af te stemmen.

Meer over De Leidse aanpak op deze website.

* Verplicht veld
April 2020
Z M D W D V Z
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30