Begeleider coacht leerlingen

Sinds 1 augustus 2014 geldt voor schoolbesturen een nieuwe zorgplicht. Het betekent dat scholen moeten zorgen dat iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft en bij de school staat ingeschreven, een passend onderwijsaanbod krijgt.

Aan dat passend onderwijsaanbod is in het nieuwe systeem op scholen voor voortgezet onderwijs de Begeleider Passend Onderwijs (BPO) gekoppeld. Die zorgt er onder andere voor dat de randvoorwaarden in orde zijn. Zoals Edwin Harms, die vanuit de Ambulante Educatieve Dienst in Leiden twee dagen in de week op het Bonaventuracollege aanwezig is. “In het oude systeem hadden we de leerlingen met een rugzakje. Dat bestaat niet meer. Voor iedere leerling met Passend Onderwijs wordt nu een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Daarin worden de doelen vastgelegd, bijvoorbeeld het halen van een havodiploma, en de ondersteuning die wordt ingezet om die doelen te bereiken. Bij dat laatste ben ik nauw betrokken. Ik coach de leerlingen. Mijn passie is leerlingen achter hun eigen oplossingen te laten komen, ze zelfstandig zaken te laten regelen. Oplossings- en handelingsgericht werken sluiten prima op elkaar aan. Niet zeggen: hier moet je zitten, maar waar zou je willen zitten.”

Fysiotherapeut

Edwin Harms heeft een achtergrond als fysiotherapeut en specialiseerde zich in het behandelen van kinderen: de kinderfysiotherapie. Hij werkte in het revalidatiecentrum dat verbonden was aan een Mytylschool, een aangepaste school voor kinderen met een handicap. Toen de ambulante dienst werd opgericht, werd Edwin vanuit zijn expertise gevraagd mee te doen. Als pabo zij‑instromer combineerde hij het werk in eerste instantie met een baan voor de klas, uiteindelijk maakte hij de keus voor fulltime ambulant begeleider. “Ik ben blij met de Wet Passend Onderwijs omdat we meer leerlingen bereiken. Ik ondersteun de cluster 3-geïndiceerde leerlingen, dat zijn leerlingen met een fysieke beperking. Een cluster 3-leerling wordt door docenten vaak niet ervaren als lastig. Voor een cluster 4-leerling, een kind met gedragsproblemen, ligt dat soms anders. Het is belangrijk dat scholen duidelijk hun grenzen aangeven, want passend onderwijs kan een behoorlijke druk op docenten leggen. Veel docenten voelen zich onvoldoende capabel. Daar kan ik mij veel bij voorstellen.”

Interessant

Als ambulant begeleider heeft Edwin Harms niet alleen individueel contact met leerlingen en docenten. “Ik zie de leerlingen ook in de groep. Of ik observeer een leerling in de pauze omdat hij heeft aangegeven gepest te worden. Kinderen kunnen al op jonge leeftijd verbaal en non-verbaal aangeven wat ze wel en niet willen. Kinderen boeien mij, ik ben oprecht in ze geïnteresseerd. Werken op het Bonaventura is prettig omdat ik tijd heb om iets op te bouwen. Elk kind, elke docent heeft zijn eigen profiel van waaruit hij handelt. Dat maakt mijn werk zo interessant.”

* Verplicht veld
April 2020
Z M D W D V Z
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30