Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 is een stichting waarbij 12 schoolbesturen zijn aangesloten met totaal 26 vestigingen van de scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Leiden e.o.

Onze samenwerking heeft tot doel; de leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften in onze regio op de scholen aangesloten bij het Samenwerkingsverband een passend onderwijsaanbod te bieden, dat gericht is op het behalen van een diploma of voorbereidt op een arbeidsplaats. 

Het Samenwerkingsverband staat voor samen werken
aan de toekomst voor elke jongere


Laatste nieuws

Goede resultaten goedkeuring plannen onderwijsinnovatie

Leiden, 29 mei 2017

bron foto: Rijksmuseum van Oudheden

 


Door een commissie van experts uit het hele land zijn 23 van de 45 innovatieplannen voor het onderwijs in Leiden goedgekeurd en hebben subsidie toegewezen gekregen van de gemeente. De Leidse Aanpak heeft 5 initiatieven aangejaagd, waarvan er uiteindelijk 4 zijn goedgekeurd. 

Lees meer...

Examens 2017: 'Het was een grote stap, en ik haalde het'

Nog geen diploma, maar al wel geslaagd. Wojtek Kaminski (18) uit Oegstgeest heeft een bijzondere middelbare schooltijd achter de rug. Dat hij dat traject bijna volbracht heeft, vervult hem met trots. Hij begon op de praktijkschool maar bleek makkelijk vmbo-t aan te kunnen. Dat ontdekte hij op De Delta in Leiden, een school met extra ondersteuningsmogelijkheden.

 

 

© Foto Hielco Kuipers 

Wojtek Kaminski: van praktijkschool naar vmbo-t. 

Janneke Dijke 11 mei 2017
,Ik kom uit Polen en woon sinds mijn achtste in Nederland. Op de basisschool was mijn taal gebrekkig. Dat drukte mijn scores. Uit een test bleek dat mijn intelligentie heel laag was. De basisschool verwees me daarom door naar het praktijkonderwijs op Het Waterland in Leiden. Daar heb ik vier jaar gezeten en mijn taal is daar erg vooruit gegaan. Ik kreeg heel goed les van een docente.

Lees meer...

Landelijke Nieuwsbrief Passend Onderwijs

Wilt u op de hoogte blijven van de landelijke ontwikkelingen in het passend onderwijs, klik hier

LOF 2017 - save the date

Het LOF is de jaarlijkse lofzang op het  Leidse onderwijs.
 
Over precies een jaar is het zover: het Leids Onderwijs Festival 2017! Reserveer woensdagmiddag 25 oktober 2017  in je agenda, op de kalender of in de jaarplanner en stap met collega leerkrachten, professoren en docenten op de fiets voor een ontdekkingstocht door het Leidse Onderwijsland.

Een unieke gelegenheid voor jou, als Leidse onderwijsprofessional -van basisschool tot universiteit- om kennis te delen en te vermenigvuldigen. Om je eigen netwerk uit te breiden en met elkaar het kennisnetwerk van de stad te versterken. Met als doel dat we elkaar inspireren en ondersteunen op de route naar  toekomstbestendig onderwijs.

Graag tot LOF!

Agenda

Adviescommissie Toelaatbaarheid
08:30, maandag 26 juni 2017
Netwerk Zorgcoördinatoren
15:00, woensdag 28 juni 2017
Adviescommissie Toelaatbaarheid
08:30, maandag 03 juli 2017
Samenwerkingsverband gesloten vanwege zomervakantie van 10 juli t/m 18 augustus
08:00, maandag 10 juli 2017
* Verplicht veld