Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 is een stichting waarbij 12 schoolbesturen zijn aangesloten met totaal 26 vestigingen van de scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Leiden e.o.

Onze samenwerking heeft tot doel; de leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften in onze regio op de scholen aangesloten bij het Samenwerkingsverband een passend onderwijsaanbod te bieden, dat gericht is op het behalen van een diploma of voorbereidt op een arbeidsplaats. 

Het Samenwerkingsverband staat voor samen werken
aan de toekomst voor elke jongere


Laatste nieuws

Talent Education

 02-04-2019

 

 

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 heeft de afgelopen jaren leiding gegeven aan een groot internationaal project Talent Education. Dit project met 18 partners in Leiden, Tsjechië en Slovenië is met steun van Erasmusplus vanuit de Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling opgezet, om een brede aanpak te ontwikkelen voor kinderen van 2 tot 18 jaar, om hun talenten op school zo veel mogelijk aan te spreken en zo onderprestatie of zelfs schooluitval te voorkomen. Graag verwijzen we u naar de website van het project Talent Education.  

Leerlingen en leraren hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van een Talent Education Toolkit for Teachers, leermateriaal dat talentvolle leerlingen uitdaagt het beste uit zichzelf te halen. Er zijn Toolkits ontwikkeld voor een passende aanpak voor heel jonge kinderen,  Design Thinking, Metacognitieve Vaardigheden en Praktische Differentiatie in de klas.

De Toolkit word op de website van de Leidse Aanpak verder toegelicht. Op de website van Talent Education zijn ook de Engelstalige versies van de Toolkits te vinden

 

Nieuwe directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO

Leiden – Annemarije van Overschot (43) wordt de nieuwe directeur van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Leiden 2801. Zij start met ingang van 1 maart 2018.

Annemarije van Overschot, heeft naast haar opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening ook nog de lerarenopleiding afgerond, daarna heeft ze verder gestudeerd in hoger management. Op dit moment werkt zij als manager Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland in Leiden en als plaatsvervangend Secretaris-directeur van Samenwerkingsverband Holland Rijnland. Ze heeft daarvoor onder andere gewerkt als docent in het MBO en als leerplichtambtenaar.

Het bestuur van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Leiden verwacht dat Annemarije met haar ervaring, netwerk in Leiden, haar enthousiasme en verbindende persoonlijkheid de verdere ontwikkeling van het Passend Onderwijs in Leiden verder kan stimuleren. Zij kijkt er naar uit om de huidige directeur, Annelies van der Vlist, die met ingang van 1 maart uit dienst treedt op te volgen. En zoals zij zelf zegt: “Ik heb er zin in dat ik mij kan blijven inzetten voor het realiseren van ontwikkelkansen voor jongeren”.

 

Goede resultaten goedkeuring plannen onderwijsinnovatie

Leiden, 29 mei 2017

bron foto: Rijksmuseum van Oudheden

 


Door een commissie van experts uit het hele land zijn 23 van de 45 innovatieplannen voor het onderwijs in Leiden goedgekeurd en hebben subsidie toegewezen gekregen van de gemeente. De Leidse Aanpak heeft 5 initiatieven aangejaagd, waarvan er uiteindelijk 4 zijn goedgekeurd. 

Lees meer...

Examens 2017: 'Het was een grote stap, en ik haalde het'

Nog geen diploma, maar al wel geslaagd. Wojtek Kaminski (18) uit Oegstgeest heeft een bijzondere middelbare schooltijd achter de rug. Dat hij dat traject bijna volbracht heeft, vervult hem met trots. Hij begon op de praktijkschool maar bleek makkelijk vmbo-t aan te kunnen. Dat ontdekte hij op De Delta in Leiden, een school met extra ondersteuningsmogelijkheden.

 

 

© Foto Hielco Kuipers 

Wojtek Kaminski: van praktijkschool naar vmbo-t. 

Janneke Dijke 11 mei 2017
,Ik kom uit Polen en woon sinds mijn achtste in Nederland. Op de basisschool was mijn taal gebrekkig. Dat drukte mijn scores. Uit een test bleek dat mijn intelligentie heel laag was. De basisschool verwees me daarom door naar het praktijkonderwijs op Het Waterland in Leiden. Daar heb ik vier jaar gezeten en mijn taal is daar erg vooruit gegaan. Ik kreeg heel goed les van een docente.

Lees meer...

Agenda

Vergadering Dagelijks- en Algemeen Bestuur Samenwerkingsverband
14:30, woensdag 19 februari 2020
Overleg directeuren Samenwerkingsverbanden en VSO
13:00, donderdag 12 maart 2020
Netwerk Ondersteuningscoördinatoren
15:00, woensdag 18 maart 2020
* Verplicht veld